NOBELSTIFTELSEN: Går inte att överblicka skadorna efter Akademiens skandal | Höglandsnytt
Debatt Höglandet Kultur Småland

NOBELSTIFTELSEN: Går inte att överblicka skadorna efter Akademiens skandal


Nobelstiftelsens styrelse kommenterar nu under eftermiddagen på onsdagen i ett opinionsinlägg händelserna inom Svenska Akademien.

Med anledning av händelseutvecklingen inom Svenska Akademien har Nobelstiftelsens styrelse idag sammanträtt för att diskutera situationen så som den ser ut i dagsläget. Nobelstiftelsen följer utvecklingen inom Svenska Akademien med stor oro och ser allvarligt bland annat på uppgifterna om brott mot Nobelprisarbetets regler.

Nobelprisets själva fundament är Alfred Nobels testamente med den tydliga visionen om att dela ut priser åt dem som gjort mänskligheten den största nytta, oavsett nationell tillhörighet. Vidare är den unika kombinationen av ämnesområden inom naturvetenskap, litteratur och fred en av Nobelprisets absolut största styrkor.

Nobelprisets internationella särställning beror i stor utsträckning på att de prisutdelande institutioner som Alfred Nobel nämner i sitt testamente har utsett värdiga Nobelpristagare, under mer än ett sekel. Att det arbetet har utförts med kompetens, integritet och oberoende är helt avgörande för det goda anseende Nobelpriset har idag. Även i framtiden måste detta vara de mest grundläggande och bärande principerna i arbetet med att utse Nobelpristagare.

Nobelstiftelsens uppdrag är att säkra Nobelprisets ekonomi och position. Det är ett arbete som bedrivs med ett evighetsperspektiv. I sitt testamente anger Alfred Nobel vilka institutioner som ska utse pristagare. Det uppdrag som Svenska Akademien har fått innefattar ett ansvar för att leva upp till Alfred Nobels intentioner. I ljuset av den senaste tidens allvarliga utveckling inom Svenska Akademien vill Nobelstiftelsens styrelse påminna om kärnan i uppdraget.

Det är oundvikligt att en svår kris hos en prisutdelande institution också skadar Nobelprisets anseende. Vi kan konstatera att förtroendet för Svenska Akademien har tagit stor skada. På vilket sätt det som nu sker kommer att skada Nobelpriset går ännu inte att överblicka.

Vi ser följande principer som centrala för att återupprätta förtroendet för Svenska Akademien som Nobelprisutdelande institution:

Att sekretess- och jävssituationer hanteras enligt både Svenska Akademiens och Nobelstiftelsens regelverk.
Att Svenska Akademien säkerställer att arbetet med årets Nobelpris i litteratur kan genomföras på ett trovärdigt sätt.
Att misstänkt brottsliga handlingar hänvisas till och hanteras av rättsvårdande myndigheter.

Det tar lång tid att återupprätta ett skadat förtroende. Svenska Akademiens ledamöter måste nu sätta sitt uppdrag framför enskilda intressen för att återställa förtroendet för Akademiens viktiga arbete med Nobelpriset i litteratur.

Nobelstiftelsens styrelse

Carl-Henrik Heldin, ordförande
Göran K Hansson, vice ordförande, ständig sekr. i Kungl. Vetenskapsakademien
Lars Heikensten, verkställande direktör
Berit Reiss-Andersen, ordförande i Den Norske Nobelkomité
Thomas Perlmann, sekreterare i Nobelförsamlingen vid Karolinska Institutet
Tomas Nicolin
Gunnar von Heijne, sekreterare i Nobelkommittén för kemi
Gunnar Ingelman, sekreterare i Nobelkommittén för fysik

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook