Noll kronor i timmen är lägsta lönen i Sverige | Höglandsnytt
Debatt

Noll kronor i timmen är lägsta lönen i Sverige

”Debatten återkommer med jämna mellanrum om sänkta ”ingångslöner” för de som jobbar i redan lågt betalda yrken. Debattörerna är allt ifrån liberalt inriktade ungdomsförbund till ledande politiker eller arbetsgivarföreträdare. Bland de senare har vi företrädare som på sitt första jobb fick en ingångslön på 173 000 per månad”, skriver Thomas Olsson, ordförande för LO i Jönköpings lön, i ett inlägg på Höglandsnytt Debatt.

De företrädare på hög nivå som driver debatten ligger själva på en lönenivå kring
100-200 000 kr per månad. Än märkligare blir det när dessa förespråkare för låga löner i LO-kollektivet, själva aldrig haft en ”ingångslön”, utan fått sin höga lön direkt.

Vad är då en hög ingångslön?

I Sverige är den absolut lägsta lagstadgade lönen noll kronor i timmen, veckan , månaden , eller per år. Det betyder i princip att arbetsgivaren skulle enligt lag ha människor som jobbar helt utan lön. Nu vill debattörerna sänka denna nivå ytterligare.

Enligt Svensk tradition (den Svenska modellen) har konsensus rått kring principerna av den Svenska modellen.

1. De välfärdssystem som finns i Sverige ska i mesta möjliga mån vara generella. Alla ska baserat på sin inkomst kunna få del av vårt välfärdssystem när vi behöver det. Tanken är att alla i Sverige genom detta system ska kunna vara rustade att försörja sig på sin lön, betala skatt och ta del av välfärden efter behov.

2. Sverige ska inte delta i någon låglönetävling om arbetskraftskostnader. Vi skall istället med välutbildad arbetskraft kunna erbjuda produkter och tjänster av hög kvalitet och förädlingsvärde. Detta gör att vi kan ta bra betalt för varor och tjänster och kunna erbjuda de anställda en lön de kan leva på.

3. Vi ska inte ha någon statlig inblandning i lönebildningen. Lönebildningen är ett annat ord för löneförhandlingar, lönepolitik och kollektivavtalens innehåll. Detta har de flesta hittills varit överens om skall gälla. Det är i förhandlingar mellan arbetstagarna och arbetsgivare som vi sätter löner och andra villkor i arbetslivet i Sverige. Utan statlig inblandning.

Därför är det märkligt att denna debatt pågår år efter år. Vart vill man komma med debatten? Ska staten ta över förhandlingarna? Hur ska man annars kunna ändra på detta?

Idag är den lägsta lönen 0 kr per timme innan Fack och arbetsgivare förhandlat. Är det denna summa man vill sänka för att skapa fler jobb?

De som debatterar sänkta löner för nyanställda, debatterar i verkligheten även sänkta löner för de övriga anställda vilket kommer att drabba hela arbetsmarkaden. Antagligen så vet dessa debattörer inte hur en förhandling går till, eller så är man fullt medveten om det och driver en illa dold agenda för att sänka löneläget för de lägst avlönade på arbetsmarknaden.

Det sägs i debatten att ”tillräckligt” låga löner inom tjänstesektorn skulle skapa fler arbetstillfällen. Idag är det nog få chefer som anställer eller bemannar upp en verksamhet, som innan de gör detta bara tänker på vad det kostar att anställa en person. Man anställer exakt det antal personer som behövs för att klara jobbet, d.v.s. det som verksamheten kräver.

Professor Marian Radetzki som medverkade i programmet Striptease 1997 är en av de debattörer som påstod att vi skulle kunna avskaffa arbetslösheten bland lågutbildade genom en lönesänkning till 5 000 kr per månad vilket motsvarar 8 300 kr med dagens penningvärde. Han själv tjänade då över en miljon om året och genomsnittslönen för en LO-medlem var då 15 000 kr per månad.

Det är med den ”nya” lönen som det skulle bli ”lönsamt” att anställa lågutbildad arbetskraft, detta trots att arbetskraften faktiskt inte behövs i verksamheten. Man hänvisar till empiriska studier som visar att sänkta löner skapar fler jobb. Vi i LO-förbunden behöver inga empiriska studier som visar att en nyanställd eller andra LO-medlemmar behöver en lön att leva på för att kunna betala mjölk och hyra. Vi är väl medvetna av vikten av att ha en lön som man kan försörja sig på och kämpar dagligen för detta!

Vi i LO står för ALLAS lika värde och lika lön för lika arbete där ALLA omfattas. Vi ska inte ha kollektivavtal med undantag utan starka avtal som berör alla!

Thomas Olsson
Ordförande LO-Distriktet Jönköpings Län

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook