Nässjö

Normala värden efter avloppsutsläppet i Flisby

Vattnet i Vässledasjön har inga förhöjda värden av farliga ämnen efter det stora avloppsutsläppet tidigare i veckan, visar preliminära provsvar. Ledningen kan komma att dras på land i framtiden.

Provsvaren visar inte på några förhöjda värden och värdena ligger väl under gränsvärden från Naturvårdsverkets föreskrifter för badvattenkvalitet, meddelar Nässjö affärsverk (Nav) efter det omfattande utsläppet av avloppsvatten i Vässledasjön i Flisby tidigare i veckan.

En avloppsledning som dragits mellan Flisby och reningsverket i Anneberg genom Vässledasjön på 1970-talet sprang läck och stora mängder orenat avloppsvatten pumpades ut i sjön.

Nav har satt igång ett arbete för att hindra något liknande från att inträffa igen.
”Självklart är det inte meningen att avloppsvatten ska rinna orenat ut i sjön”, meddelar Patrik Cantby, chef för vatten och avlopp på Nav.
Nav funderar nu på att lägga avloppsledningen på land istället.
[Redaktion]

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook