Eksjö

Nu är det helt kört – Eksjö kommun stoppar Mariannelund


Nu stoppar politiska ledningen i Eksjö kommun Mariannelunds planer på att bli ny residensstad i en eventuell region bestående av Smålandslänen och Östergötlands län.

Ett medborgarförslag ville att Eksjö kommuns ledning skulle inleda lobbyarbete för att Mariannelund ska utses till huvudort i en ny region. Detta därför att Mariannelund ligger mitt i en tänkt region.
Detta säger politikerna i ledningsutskottet, kommunens makttopp, nu nej till.

”Att ett avgörande argument för residensstadens placering skulle vara regionens geografiska mittpunkt förefaller svårt att tro. Snarare är det tillgången på kompetens, infrastruktur och andra faktorer som slutligen bestämmer regionparlamentets placering.
Bedömningen är att residensstaden sannolikt blir någon av de större städerna Växjö, Jönköping, Kalmar eller Linköping, under förutsättning att dessa län ingår i en ny region. Ur ett Eksjö kommun-perspektiv bör en eventuell lobbyverksamhet inriktas på att vinna fördelar av residensstadens/regionparlamentets placering såsom exempelvis säkerställande av allmänna kommunikationer mellan mindre orter och residensstaden”, låter det i politikernas yttrande.

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook