Nässjö

Nu är det slut – Flisby finns inte längre

Det går utför för delar av Höglandet. Flisby mellan Nässjö och Aneby har nu avskaffats som tätort av SCB.

Statistiska Centralbyrån går med fem års mellanrum igenom hela landets tätorter och fastställer vilka orter som fortfarande ska räknas som tätorter.

En tätort har sammanhängande bebyggelse med minst 200 invånare där avståndet mellan husen är mindre än 200 meter samt där andelen fritidsfastigheter understiger 50 procent. Det finns ca 2000 tätorter i Sverige.

För Flisbys del är det nu slut på tiden som tätort. SCB har konstaterar att folkmängden i slutet av 2015 låg under 200 personer. Redan fem år innan, år 2010, var folkmängden blott 201 personer.

En gång i tiden, på 1950-talet hade Flisby närmare 370 invånare. Flisby klassas numer som småort. Om fem år får Flisby en ny chans att räknas som tätort.

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook