Debatt

Nu behövs socialdemokratisk miljöpolitik

Den politiska debatten om vårt klimat har åter kommit upp på dagordningen när de internationella klimatförhandlingarna har hållits i Durban Sydafrika under december.

Återigen påminns vi om att världen gör för lite, att forskarna visat att klimatförändringarna går snabbare och att utsläppen ökar.

Vi Socialdemokrater menar att vi står inför en stor omställning. Från ett samhälle som är energikrävande och beroende av fossila bränslen som olja, kol och naturgas, till ett som bygger på förnybara bränslen. Vi tror också att det land som politiskt trycker på snabbare än omvärlden har en konkurrensfördel. Vi tjänar helt enkelt på att gå snabbare fram. Varför? Jo, alla svenska jobb både privata och offentliga är ju beroende av fossila bränslen. När dessa blir dyrare och dyrare, både på grund av att oljan håller på att ta slut och eftersom utsläppen av växthusgaser kommer att kosta mer och mer, då har den som ställt om till förnybart och den som har mindre energiförbrukning en konkurrensfördel.

Vi vill göra denna omställning på samma sätt som vi gjort tidigare i Sveriges historia för att komma framåt till ett modernare samhälle. Vi vill använda politik. Det handlar om regler och lagar och det handlar om att göra det som smutsar ner dyrare att använda. Pengar från dessa styrmedel, t.ex. koldioxidskatt, vill vi investera i sådant som också gör att utsläppen minskar. På så sätt får ju åtgärden dubbel miljönytta.

Investeringar är nyckeln tror vi och när den gamla socialdemokratiska regeringen införde lokala klimatinvesteringsprogram från 1998 och fram till valet 2006 så ledde det till investeringar i kommuner och företag lokalt i Sverige som minskade utsläppen med i genomsnitt 2 miljoner ton koldioxid per år. Det är nästan två tredjedelar av utsläppsminskningarna i Sverige de här åren som beror på dessa investeringar. Det var kommuner som byggde biogasanläggningar, det var bostadsbolag som energieffektiviserade, det var företag som satsade på ny klimatvänlig teknik.

För staten var det här ett mycket billigt sätt att minska utsläppen. Ett sätt som ledde till jobb och utveckling i Sveriges kommuner.

Bara här i Jönköpings län satsade staten 157 miljoner kronor i lokalt klimatstöd vilket ledde till 46 tusen ton minskade utsläpp av växthusgaser per år (som Naturvårdsverket har räknat ut).

Vi socialdemokrater har föreslagit ett nytt program för lokala klimatinvesteringar. Vi ville att 1,6 miljarder skulle satsas mellan 2012 och 2015. Men en majoritet i riksdagen har sagt nej till detta. Vi tror att det hade lett till nya projekt, till pilotanläggningar och försök som lett till att vi kunnat pröva ny teknik som vi sedan kan exportera.

Nej, regeringen har satt djärva klimatmål men det hjälper ju inte om man inte gör något också. Nu ökar utsläppen i Sverige och nya miljöministern har inga förslag på hur det ska lösas. Det är dags för handlingskraft och då behövs Socialdemokratisk miljöpolitik igen.

PETER PERSSONHELENE PETERSSONHOMAS STRANDCARINA HÄGGRiksdagsledamöter (S) Jönköpings län

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook