Eksjö

Nu händer det – rv 40 byggs om

Om bara ett par veckor sätter bygget igång där rv 40 i östra Mariannelund ska förändras.

I östligaste Mariannelund kommer Barnfilmbyn att byggas i höst.
För att öka trafiksäkerheten till området ska de två befintliga infarterna från rv 40 ersättas med en ny infart. Den nya infarten kommer att ligga något längre åt väster. Dessutom byggs ett vänstersvängfält för de förare som kommer österifrån.

Hela projektet genomförs av Eksjö kommun tillsammans med Trafikverket och beräknas vara färdigt i december 2016. Eksjö kommun ansvarar för arbetet med den nya infarten. Där sker byggstart i början av maj. Trafikverket ansvarar för arbetet med vänstersvängfältet. Där sker byggstart efter sommaren.

För att de verksamheter och boende som idag använder infarterna ska kunna passera kommer den nuvarande östra infarten att hållas öppen tills den nya infarten står klar.

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook