Debatt

”Nu ser vi konsekvenserna av lagändringen”


[adrotate banner=”27″]
”Företagsledare, politiker och statsråd säger alla att vi måste komma till rätta med de orättvisa lönerna mellan män och kvinnor. Men när det är dags att gå från snack till verkstad verkar de ha glömt det viktigaste; verktyget. Med en årlig kartläggning av lönerna skulle vi ha möjlighet att se och åtgärda osakliga löneskillnader”, skriver företrädare för fackförbundet Unionen i ett inlägg på Höglandsnytt Debatt.
[adrotate banner=”27″]
Diskrimineringslagen ändrades 2008 med förhoppningen att lönekartläggningen skulle genomföras frivilligt varje år. Detta har inte infriats. Orsaken till ändringen av lagen var att många arbetsgivare tyckte att arbetet med att se över de anställdas löner var för krångligt och tog för mycket tid.
Nu ser vi konsekvenserna av lagändringen.

Lönekartläggningar
År 2008 hade mer än hälften av arbetsplatserna i Unionens undersökning gjort lönekartläggningar. Unionens nya undersökning visar att lönekartläggning bara genomförts på lite mer än vart tredje företag. På företag med upp till 100 anställda svarar nästan hälften av de tillfrågade klubbordförandena att det inte gjorts någon kartläggning de senaste tre åren. På de företag där man genomfört lönekartläggningar svarar en av fyra att de upptäckte osakliga löneskillnader. Ur ett jämställdhetsperspektiv är det oroande att så få arbetsgivare följer lagen trots att riksdagen mött deras krav på förenklingar. För det kan väl inte vara acceptabelt att den oförklarade löneskillnaden mellan män och kvinnor bland de privata tjänstemännen är 9,6 procent?

Dragit ut på tiden
Sommaren 2013 begärde riksdagen att regeringen ska återställa reglerna så att alla företag med fler än tio anställda ska genomföra lönekartläggningar varje år. Utredningen har dragit ut på tiden och ännu har vi inte sett något lagförslag.

Det finns ett mervärde av att göra årliga lönekartläggningar, inte bara för den individuella lönesättningen som vi värnar om, utan också för arbetsgivaren. En arbetsgivare som ser årlig lönekartläggning som en garant för sakligt grundade löner uppfattas också som en trovärdig, seriös och attraktiv arbetsgivare för att man har acceptans och transparens i lönesättningen. Årliga lönekartläggningar måste ske på företagen då de bidrar till att hitta och åtgärda osakliga löneskillnader. Samtidigt måste det finnas sanktionsmöjligheter mot arbetsgivare som inte följer lagens krav på aktiva åtgärder.

Anette Eriksson, ordförande
Inger Rutensköld, regionchef
Magnus Sjöholm, gruppchef Växjö
Anders Westholm, gruppchef Kalmar
Bengt Lindquist, gruppchef Jönköping
Unionen Småland

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook