Nyheter

Nu ska anhörigvårdarnas situation utredas

Regeringen beslutade på torsdagen att anhörigvården i Sverige ska kartläggas och gav Socialstyrelsens och Statistiska Centralbyrån i uppdrag att under ett år genomföra en pilotstudie för att kartlägga hur anhörigvården fungerar.

Man säger sig ha liten kunskap om hur många anhöriga, makar och barn, som i dag vårdar sina sjuka och dementa anhöriga. Man har heller ingen aning om vilka konsekvenser detta har för anhörigvårdares egen hälsa.Inte heller har man studerat vad det får för konsekvenser att kunna delta i arbetslivet, eller möjligheten till fritidsaktiviteter, eller egna sociala relationer. Då det gäller unga anhörigvårdare vill man veta vad det har för konsekvenser för deras ekonomi, säger äldreminister Maria Larsson.

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook