Nyheter

Nu ska lokförarna också anmäla viltolyckor till polisen

Nu blir lokförarna också skyldiga att anmäla viltolyckor. Det ska gälla från 1 juli nästa år – efter det ska djur som körts på av tåg spåras upp. Det är samma regler och skyldigheter som gäller för bilister.

I dag räcker det med att man så småningom faxar in uppgifter till polisen om att en viltolycka har inträffat.

Efter den 1 juli kommer efterslksjägare att kallas in. Men hos polisen ser man framför sig v issa prob lem – dagens eftersöksjägare får inte med sina hundar gå på banvallen eller korsa spåren. Det innebär att nya regler måste måste tas fram för jägare och hundförare.

I landet inträffar cirka 4 500 olyckor med tåg och vilt inblandade varje år – ungefär tio procent av dem i Jönköpings län. Älg och rådjur är de vanligaste olycksoffren. De djur som fattas av anmälningsplikten är björn, varg, järv, lo, älg, hjort, rådjur, utter, vildsvin, mufflonfår och örn.

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook