Ekonomi Höglandet

NY ANALYS: Dåligt på alla sätt för Sverige – alla drabbas av brexit

”Dåligt på alla plan”. En ny brexitutredning från Kommerskollegium har slutförts och överlämnats till regeringen under tisdagen. Det ser inte ljust ut.

Hur ska handeln med varor och tjänster mellan EU och Storbritannien regleras när Storbritannien lämnat EU? Kommerskollegium har utrett fyra alternativ för hur tull- och handelsprocedurer och fyra alternativ för hur tjänstehandeln skulle kunna hanteras i framtiden. Idag, tisdag, lämnade Kommerskollegium över utredningen till regeringen.

– På alla plan är brexit dåligt för Sverige. Vi ser ingen idealisk lösning, bara att oavsett vilken lösning parterna till slut landar i kommer brexit att medföra mer krångel, försvårad handel och ökade kostnader. Det kommer att drabba både företag och konsumenter och medför inget positivt för ett land som är så beroende av den inre marknaden och av handel som Sverige, säger Anna Stellinger, generaldirektör på Kommerskollegium, i ett pressmeddelande.

Kommerskollegium har analyserat EU:s avtal med Norge, frihandelsavtal, WTO-regler och EU:s tullunion med Turkiet. När det gäller varuhandeln konstaterar utredarna att alla alternativ innehåller krav på tullformaliteter som medför krångel, byråkrati och fördyringar. Det gäller även om det skulle bli ett omfattande och ambitiöst frihandelsavtal. För tjänstehandeln är det, åtminstone i teorin, möjligt att bevara den fria rörligheten. Det förutsätter dock att Storbritannien är villigt att fortsätta tillämpa EU-fördragets regler och EU-domstolens praxis.

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook