Nyheter

NY DOM: Fem våldtäktspojkar utvisas

Svea hovrätt har under onsdagen meddelat dom i ett mål där fem afghanska medborgare utvisas ur Sverige och förbjuds att återvända hit under tio års tid.

Fem personer dömdes i tingsrätten för bland annat grov våldtäkt och straffvärdet för en vuxen person bedömdes för den grova våldtäkten vara sex års fängelse. Med hänsyn till de dömdas ålder bestämdes påföljden i tingsrätten till sluten ungdomsvård i ett år och en månad upp till ett år och tre månader. Eftersom samtliga dömda var under 18 år och med hänsyn bland annat till säkerhetsläget i Afghanistan beslutade tingsrätten att ogilla åklagarens och målsägandens yrkande om utvisning.

Målet överklagades till hovrätten när det gällde frågan om utvisning.
I denna fråga har hovrätten tagit del av samma utredning som tingsrätten. Hovrätten har också inhämtat nya yttranden från Migrationsverket.

Till skillnad från tingsrätten anser hovrätten att brottets allvar och övriga omständigheter gör att samtliga dömda ska utvisas till Afghanistan trots det rådande säkerhetsläget, deras ålder och vad som i övrigt framkommit om deras personliga förhållanden.

Hovrätten har alltså ansett att de skäl som talar för en utvisning väger tyngre än de skäl som talar emot. Här har hovrätten särskilt beaktat att de dömda gjort sig skyldiga till ett mycket allvarligt brott, som innefattat en synnerligen allvarlig kränkning av den underårige målsägandens integritet, liksom att de dömda saknar anknytning till Sverige.

Av Migrationsverkets yttranden framgår att det inte för närvarande föreligger ett generellt hinder mot att utvisa de dömda till Afghanistan. Inte heller när det gäller den individuella bedömning som ska göras anser hovrätten att det föreligger hinder mot att någon av de dömda utvisas.

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook