Eksjö Höglandet Jönköping Jönköpings län

Ny enorm militärövning i Eksjö – 1000 soldater

Ing2 i Eksjö kommer inte bara nästa vecka stå värd för en stor militärövning. Senare i sommar genomförs också internationella militärövningen Bison Counter i Eksjö och i Jönköpings län.

LÄS MER: Stor militärövning i Eksjö
Övningen 2016 kommer att vara under värdskap av Göta ingenjörregemente (Ing2) med stöd av Swedec i Eksjö, Markstridsskolan, Ledningsregementet, Skaraborgs regemente, Försvarsmaktens underrättelse- och säkerhetscentrum, Fjärde sjöstridsflottiljen, Livgardet och Livregementets husarer.

Cirka 20 nationers försvarsmakter har anmält intresse att delta med förbandsenheter eller observatörer.
Totalt beräknas cirka 1 000 soldater och sjömän delta på övningen.

Navet för övningen kommer att vara Skillingaryds skjut- och övningsfält med moment i Jönköping, Karlskrona och Eksjö. Scenariot kommer att innehålla såväl konventionella som asymmetriska hot.
Bl a vill Ing2 öva i Tabersgruvan.
”Vi försöker hitta en så svår övningsplats som möjligt med höjder och trånga utrymmen. Då kom vi att tänka på att det finns ett stort berg i Jönköping”, säger övningsledaren Jonny Nilsson till SR.

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook