Eksjö Höglandet

Ny förlossningsskandal på Höglandssjukhuset – kvinnor allvarligt smittade av smutsig personal

Inspektionen för vård och omsorg meddelar nu beslut i ett ärende där två kvinnor som nyligen fött barn på Höglandssjukhuset drabbades av infektioner i livmoderslemhinnan.

Infektionerna orsakades av streptokocker grupp A. Ärendet handlar om två kvinnor som nyligen fött barn och som insjuknade med feber och frossa två till tre dagar efter förlossningen.

”Båda kvinnorna tillfrisknade efter behandling utan ytterligare komplikationer. Det visade sig senare att kvinnorna smittats av personal”, Elin Roos af Hjelmsäter, chefsläkare och ansvarig för lex Maria, i ett pressmeddelande.

IVO bedömer att Region Jönköpings län har fullgjort sin skyldighet att utreda och anmäla händelsen och att det inte finns några särskilda omständigheter i utredningen som kräver ytterligare åtgärder. Ärendet avslutas.

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook