Ekonomi Höglandet Jönköpings län

Ny kartläggning: Höglandet smutsigast i Sverige

Personal på länsstyrelserna i landet har kartlagt alla förorenade områden i landet och samlat dem i en databas. Det ser inte bra ut för Höglandet.

”Jönköping tillhör de län som har flest förorenade områden utanför storstadsregionerna”, säger Pär Nilsson vid länsstyrelsen i Jönköpings län, i ett pressmeddelande.

Inventeringen visar att det finns cirka 81 500 områden i landet som är eller som misstänks vara förorenade, varav drygt 5000 finns i Jönköpings län.

”Databasen är en bra hjälp för länsstyrelser, kommuner och andra i planering och utveckling av samhället. Privatpersoner kan begära utdrag ur databasen, till exempel inför köp av en tomt”, säger Pär Nilsson som arbetar med förorenade områden på Länsstyrelsen i Jönköpings län.

Sammanställningen har gjorts på uppdrag av Naturvårdsverket och ger en samlad bedömning av föroreningarnas risker, föroreningsnivå, förutsättningar för spridning samt områdets och omgivningens känslighet och skyddsvärde. Många olika slags nedlagda industrier har lämnat efter sig miljöproblem. Varje område som inventerats har fått en riskklass på en fyragradig skala.

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook