Höglandet

Ny kartläggning: många personer på Höglandet vägrar vara moderna


En kartläggning från Länsstyrelsen visar bland annat att glappet mellan de som nyttjar digitala betaltjänster och de som inte vill eller kan bli digitala ökar. Många använder sig i liten utsträckning av moderna tjänster kopplade till internet.

Länsstyrelsen i Jönköpings län kartlägger varje år hur utbudet av grundläggande betaltjänster motsvarar samhällets behov. Grundläggande betaltjänster innebär möjligheten att ta ut kontanter, betala räkningar, deponera dagskassa samt få tag i växelkassa. Årets rapport visar bland annat att utvecklingen går mot att allt fler använder digitala betaltjänstlösningar och att det blir ett ökat glapp mellan de som är digitala och de som av olika anledningar inte kan eller vill bli digitala.

Länsstyrelsens utredare har under årets bevakning sett att de utsatta grupperna också i år är äldre, personer med funktionsnedsättning, nyanlända, föreningar och företag. På landsbygden får nedläggning av bankkontor med kontanthantering större konsekvenser eftersom alternativen är färre och resor för att deponera dagskassa blir långa och kostsamma. Under året har utredarna från länsstyrelsen också särskilt fått signaler om att turismen är ett område där kontanthanteringen påverkar verksamheten. Turister fortsätter av någon anledning att använda mycket kontanter och det är svårt för turistföretagare att neka kontanter då inkomster från sommarperioden ibland täcker ett helt års verksamhet.

En uppmaning från flera av länets pensionärsorganisationer är att pappersgiro ska finnas kvar och att priset för användning av dessa inte ska öka.

Den huvudsakliga utmaningen för nyanlända enligt undersökningen är att få ett bankkonto. Det kan ta tid innan ett ID-kort från Skatteverket utfärdats och för att öppna bankkonto krävs det att banken ska kunna kontrollera identiteten.

Gällande myntutbytet upplever handlarna oro, särskilt på landsbygden där avstånd till deponi av dagskassa är längre. Handlarna förväntar sig ökade mängder mynt våren 2017 då konsumenter troligtvis kommer att byta ut större delen av mynten i handeln.

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook