Ny prognos: det blir mycket varmare på Höglandet | Höglandsnytt
Höglandet

Ny prognos: det blir mycket varmare på Höglandet

Höglandet väntas få ett mycket varmare klimat med medeltemperatur 5 grader varmare än idag och en växtlighetsperiod som ökat från 190 dagar till ca 250 dagar. Vintrarna får mer nederbörd och somrarna blir torrare. Detta enligt en analys av klimatförändringarnas påverkningar på Jönköpings län som sammanställts av Länsstyrelsen.


Hur klimatet i Jönköpings län utvecklas beror på hur användningen av fossila bränslen blir i framtiden, dvs. hur mycket mängden växthusgaser ökar i atmosfären.
Rapporten beskriver dagens och framtidens klimat i Jönköping baserat på observationer och beräkningar utifrån två olika utvecklingsvägar, begränsade utsläpp (RCP4.5) respektive höga utsläpp (RCP8.5).
Temperaturen för Jönköpings län beräknas öka med ca 3 grader enligt RCP4.5 till slutet av seklet jämfört med perioden 1961-1990 och knappt 5 grader enligt RCP8.5.
Den största temperaturökningen sker under vintern och sommaren med uppemot 5 grader under båda årstiderna enligt RCP8.5. Vegetationsperioden blir ca 40-70 dagar längre och antalet varma dagar blir fler. RCP8.5 visar ett årsmedelvärde på 13 dagar i följd med dygnsmedeltemperaturer på över 20°C i slutet av seklet.
Årsmedelnederbörden ökar med 10-20 %. Nederbörden ökar mest vintertid, i sydvästra delen av länet visar RCP8.5 på nästan 50 % ökning. Den kraftiga nederbörden ökar också, maximal dygnsnederbörd kan öka med uppemot 20 %. För länet ses en ökning av årstillrinningen med uppemot 5 % vid slutet av seklet. Den största ökningen av tillrinningen sker för vintern och även det lägre scenariot RCP4.5 visar på 15-35 % för vattendragen. För sommaren ses minskad tillrinning för vattendragen.

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook