Debatt

Ny rapport berättar: det kommer bli mycket svårt på Höglandet snart


”Idag finns nästan 100 000 lediga jobb i Sverige. Till många av dessa tjänster har arbetsgivarna svårt att hitta personal med rätt kompetens. Bilden stärks i en färsk rapport från Arbetsförmedlingen som visar att små och medelstora kommuner de närmaste 15 åren kommer att få mycket svårt att rekrytera personal med rätt kompetens. Det är en effekt av globaliseringen, som riskerar att medföra en avfolkning av de här kommunerna”, säger Magnus Sjöholm, regionchef för fackförbundet Unionen i Småland, i ett inlägg på Höglandsnytt Debatt.

För att förhindra detta krävs en planerad och strategisk plan för kompetensutveckling. En ny rapport från Unionen visar att fyra av tio tjänstemän inte har fått någon kompetensutveckling det senaste året. Fler än hälften av tjänstemännen har ingen plan för det och så få som 17 procent av tjänstemännen har en strategisk plan för densamma. Undersökningen visar också att färre än två av tio tjänstemän har sin kompetensutveckling kopplad till tydliga mål, långsiktighet och till verksamheten.

Moderna företag investerar strategiskt i kompetens.
Omorganisationer, förändringar i IT-miljön, nya innovationer, marknadsförändringar och samhällshändelser är vardag i dagens näringsliv. Det medför att högre krav ställs på att anställda har en uppdaterad och relevant kompetens. Rätt kompetens är både vår säkerhet och vårt konkurrensvapen.

Måste konkurrera
Digitaliseringen och ett arbetsliv i ständig utveckling och förändring ställer krav på att medarbetare och företag utvecklas i samma takt för att inte hamna på efterkälken. De som idag tar examen från exempelvis Linnéuniversitetet har en modern och aktuell utbildning som är gångbar på arbetsmarknaden. Småländska företag måste kunna konkurrera om kompetent personal med storstadsregionerna. Ett sätt är att kunna erbjuda sin personal en strategi för hur deras kunskap ska vara aktuell och relevant. Vi vet med säkerhet att även nyutbildade behöver uppdatera sina kunskaper relativt snart efter examen och att det sedan fortsätter under hela arbetslivet.

Rätt kompetens skapar trygghet för såväl anställd som företag. Anställda som kontinuerligt får chansen att utveckla sina kunskaper håller sig attraktiva på arbetsmarknaden och känner en trygghet i att de kan utföra sina arbetsuppgifter väl och på rätt sätt.

Arbetsgivare som å sin sida ansvarar för att den kompetensutveckling som genomförs matchar företagens behov av kompetensförsörjning, känner sig också trygga i konkurrensen på marknaden.
Unionen anser att arbetsgivare och medarbetare bör dela på ansvaret för att kunskapen i företaget är uppdaterad. Tid och pengar måste avsättas för att alla ska få möjlighet att utvecklas i sin yrkesroll. Kompetensutveckling ska ske systematiskt och strategiskt i samförstånd mellan chef och medarbetare.

Investering
På samma sätt som företag investerar i IT-system, affärsmodeller och omorganisationer bör de investera i kunskapen i sitt företag. Varje företagsledning ansvarar inte bara för marknads-, försäljnings- och investeringsstrategier utan även för en strategi för kompetensförsörjning.
En investering i sina medarbetare är ett enkelt sätt att säkra företagets tillgång till rätt kompetens och därmed stärka sin konkurrenskraft på marknaden.

Magnus Sjöholm, regionchef Unionen Småland

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook