Vetlanda

Ny utredning om kulturhus i Vetlanda

De ska samlas igen för att utreda hur ett kulturhus i Vetlanda kan byggas. En ny s k projektorganisation ska bildas.

Planerna på ett kulturhus i Vetlanda har blivit en lång följetong. De förra planerna skrotades eftersom det blev för dyrt.
I början av november kom dock motioner från både Vetlanda Framåtanda och Centerpartiet med nya förslag till kulturhus.
Förslagen kom efter att tankar väckts bland tjänstemän på kulturförvaltningen om möjligheterna att bygga kulturhus i anslutning till stadsbiblioteket.
Nu ska den för snart fyra år sedan bildade projektgruppen åter samlas men med nya ledamöter och förslaget liksom de ekonomiska konsekvenserna utredas.
Tidigare förslag på kulturhus hade kunnat bli så dyr att en skattehöjning varit nödvändig.

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook

2 Comments

  1. Det behöver inte byggas något kulturhus, det finns redan ett. Invånarna i Vetlanda kommun har redan varit med och bekostat SMOT-huset i Jönköping. Varje år går det dessutom en massa pengar till driften. Pengarna dras direkt ifrån skatter som betalas av invånare i alla kommuner i Jönköpings län. Fråga era landstingspolitiker.

  2. Ytterligare att projekt som börjar i fel ände. Istället för att sätta ihop en projektgrupp som skall lägga en massa tid på social samvaro är det bättre att utse en utredare från den befintliga personalen som på egen hand utan konsulthälp får uppdrag att göra en överslagskalkyl på ett kulturhusutrymme i linje med de motioner som lämnats in.

    När utredaren fått fram överslagskalkylen kan politikerna bestämma sig för i vilken förvaltning de kan skära ned personalkostnaderna för att finansiera bygget. Kommer politikerna då fram till att det inte går att avskeda personal i någon förvaltning så kan de kasta ytterligare ett förslag i sophinken. Fördelen med detta projektupplägg är att det inte blir kostnader för social samvaro i en projektgrupp.

Kommentarer avstängda