Ekonomi Eksjö Nässjö Nyheter

Ny väg mellan Eksjö och Nässjö kostar kvarts miljard

Trafikverket har nu på allvar börjat planera för en ny väg mellan Eksjö och Nässjö. Kostnaden beräknas till närmare 250 miljoner kronor men det dröjer några år innan bygget börjar…

Nybyggnad och ombyggnad av vägen mellan Nässjö och Eksjö ingår i de satsningar som ska göras till 2020 men detaljerna och igångsättandet har dröjt.
I ett inledande skede ska en förstudie till ombyggnad ut på samråd till kommuner, polis, sjukhus, försvaret och föreningar och andra organisationer och inte minst allmänheten fram till slutet av november.
Efter förstudien kan en projektering börja och därefter byggande.
Vägen om den byggs om kommer att bli en s k 2+1 väg med mitträcke och en hastighetsbegränsning på 100 km/t.
Vägen måste alltså breddas och mellan Sjunnaryd och Rosan (på ömse sidor om vägskälet till Ormaryd) föreslår Trafikverket att vägen får en helt ny sträckning söder om nuvarande kurviga och backiga.
Vägrenen kommer bli bred för att rymma gångare och trafikanter men Trafikverket vill också titta på om man ska bygga cykelväg längs delar av sträckan (totalt drygt 14 km mellan Sörängs- och Abborraviksrondellerna).
Kostnaden för vägbygget beräknas till  231 miljoner kronor.

Trafikverket sticker inte under stol med att vägbygget kommer påverka naturen och fritt levande djur i området.

En ombyggnad av rv 40 mellan Eksjö och Nässjö har varit efterlängtad, inte minst efter att Trafikverket sänkte hastigheten till 80 km/t och lät sätta upp fartkameror. Delar av sträckan (mellan Nässjö och Gisshultsrondellen trafikeras av mer än 9000 fordon/dag). 13 procent av trafiken är tung trafik.
Enligt Trafikverket kan bygget börja 2017, tidigast.

I planerna (men på längre sikt) ingår också 2+1-väg mellan Sörängsrondellen och Gamlarp samt en helt ny väg, förbifart söder om Eksjö.

Av: Redaktionen, [email protected]
[adrotate banner=”7″]
[adrotate banner=”23″]

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook