Ekonomi Höglandet

NYA FAKTA OM LOKALA KORRUPTIONEN

Korruption förhindrar inkludering, slår en ny bok fast.

Korruption i politik och offentlig förvaltning är ett tidlöst problem, som starkt påverkar människors uppfattning om och tillit till demokratiska beslut. Kunskap och förståelse av korruption är en förutsättning för att uppnå en etisk förvaltning som har allmänhetens förtroende, definieras i en ny bok skriven av forskare vid Linnéuniversitetet.

Med exempel huvudsakligen från Sverige och USA visar forskarna Staffan Andersson (docent i statsvetenskap vid LNU) och Frank Anechiarico i en ny bok hur organisationers liv både skapar korruption och gör den svår att helt förhindra. Hur vi definierar korruption, hur vi mäter den och hur vi försöker bekämpa den hänger samman, menar de.

Detta synsätt tillsammans med att studera hur korruption förhindrar att medborgare inkluderas och deltar i demokratiska processer kan hjälpa oss att förstå demokratins kvalitet och utmaningar mot god offentlig förvaltning.

– Reformer mot korruption i offentlig förvaltning har ofta varit fokuserade på mutor och brottsbekämpning, samtidigt som det finns andra problem och former av korruption som inte har uppmärksammats, säger Staffan Andersson i ett pressmeddelande.

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook