Höglandet

Nya fakta: vi dricker mindre alkohol

Under 2014 sjönk alkoholkonsumtionen med fyra procent jämfört med 2013. Under 2014 uppgick konsumtionen till 9,4 liter ren alkohol per invånare 15 år och äldre. Det framgår av rapporten ”Hur mycket dricker svensken?” utförd av Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN).

Efter en viss nedgång under 2012 och en uppgång under 2013 är konsumtionen nu tillbaka på 2009-2011 års nivåer.
”Vi ser en stabilisering av alkoholkonsumtionen men sett över en tioårsperiod har konsumtionen minskat med elva procent. Det är framförallt resandeinförsel, smuggling och hemtillverkning som har minskat under den perioden, säger Björn Trolldal, forskare vid CAN, i en kommentar.

I rapporten redovisas resultat från Monitormätningarna, som mäter den registrerade försäljningen (Systembolagets butiker, restauranger och livsmedelsbutiker) och den oregistrerade delen (resandeinförsel, smuggling, köp via Internet och hemtillverkning). Genom att lägga ihop de registrerade och oregistrerade delarna får man en bild av den totala konsumtionen i Sverige. Uppgifterna om den oregistrerade delen samlas in varje månad genom 1500 telefonintervjuer med 17–84-åringar i Sverige.

Under den senaste tioårsperioden har Systembolagets försäljning ökat med 20 procent, men har legat på en stabil nivå sedan 2009 räknat i ren alkohol per invånare 15 år och äldre.

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook