Debatt Opinion

Nya jobb gör Sverige grönare

”Miljöpartiets alternativa budget har fokus på att skapa jobb. Jobb som stärker ekonomin, minskar klimathot och ökar trygghet”, skriver bl a språkrör Åsa Romson på Höglandsnytt Debatt.

[adrotate banner=”6″]

Den ekonomiska politiken förs som om jorden kunde tåla vad som helst. Det kan inte fortsätta, det blir allt tydligare för varje översvämning som drabbar oss, och varje ny rapport om hur isen vid polerna smälter. Det är livsnödvändigt att ta ansvar för klimatet. Men det står inte i motsats till en stabil ekonomi. Tvärt om. Smarta investeringar, effektiva miljöskatter och stöd till modernisering skapar nya jobb, samtidigt som vi minskar slöseri och utsläpp.

Sverige är ett industriland. Tre fjärdedelar av våra exportintäkter kommer från industrin, och för att säkra industrijobben gör vi en väl avvägd sänkning av bolagsskatten, och kombinerar det med sänkt arbetsgivaravgift.

På femton år har de små och medelstora företagen skapat tio gånger fler jobb än storföretagen, trots att de missgynnas av skatter och regler. Vi avskaffar sjuklöneansvaret helt och gör en särskild sänkning av arbetsgivaravgiften för små företag.

Sverige är en kunskapsnation. Men forskningens andel av BNP minskar. Det är oroande, både för företagens förmåga att minska klimat- och miljöpåverkan och deras konkurrenskraft. Vi skapar en grön innovationsfond för industrin, för att utveckla miljöanpassade produkter. Sammanlagt satsar vi över 25 miljarder per år på att skapa fler jobb i företagen.

Att modernisera transportsystemet är avgörande både för klimatet och ekonomin. Miljöpartiet vill investera stort i järnväg och kollektivtrafik. Vi föreslår också ett särskilt ROT-avdrag för energieffektivisering och stöd till kommuner som vill investera klimatsmart. Vårt paket med klimatåtgärder är på totalt 41 miljarder kronor de kommande fyra åren.

Sverige är ett välmående land. Men de sociala och ekonomiska klyftorna växer och arbetslösheten är hög, trots regeringens prat om att få alla i arbete.

I synnerhet är ungdomsarbetslösheten alarmerande. Vi föreslår 15 000 traineeplatser, och vill erbjuda sommarjobb åt alla 16- och 17-åringar. Det ger dem en väg in på arbetsmarknaden.

Vi vill reformera arbetslöshetsförsäkringen så att fler inkluderas, och höja taket i a-kassan, så att den som blir utan arbete inte ska behöva gå från hus och hem.

Vi satsar fem miljarder kronor på tre år på stöd till lärarnas samlade kompetens- och löneutveckling. Det stärker skolan och gör det möjligt för fler elever att nå sina mål.

Miljöpartiet presenterar idag en budget som tar ansvar för välfärd, samhällsekonomi och klimat, samtidigt som den skapar fler jobb och nya möjligheter.  Det är en politik som moderniserar Sverige.

Åsa Romson (MP), språkrör

Kew Nordqvist (MP), riksdagsledamot

Etelka Huber (MP), regionordförande Jönköpings län

[adrotate banner=”6″]

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook