NYA KRAV: Riskerar drabba Höglandsföretag stenhårt | Höglandsnytt
Ekonomi Höglandet

NYA KRAV: Riskerar drabba Höglandsföretag stenhårt

300 000 kr mer för en villa från Höglandet. Boverkets förslag på skärpta energikrav för nybyggnation riskerar att ge mycket stora kostnadsökningar för husköpare och därmed följder för de många hustillverkande företagen på Höglandet, menar företrädare för branschorganisationen TMF, Trä- och Möbelföretagen.

TMF har tillsammans med Sveriges Tekniska Forskningsinstitut analyserat Boverkets remissförslag om skärpta kravnivåer och kommit fram till att kraven blir svåra att genomföra när det gäller mindre hus, särskilt enplanshus.
Dagens kravnivå har utgångspunkt på 55 kWh/m2 år för ett elvärmt hus och Boverket föreslår 35 kWh/m2år från och med år 2021.

”Boverket underskattar produktionskostnaderna i sin konsekvensanalys. Boverkets förslag medför att många populära husmodeller måste gå över till dyrare uppvärmningssystem och förbättrade klimatskal – vilket ger kraftigt ökade produktionskostnader som blir väldigt kännbara för enskilda konsumenter. Boverket hävdar att kostnaderna ökar med 2-4 procent medan vår analys och beräkning snarare visar en kostnadsökning på 10-15 procent för ett mindre enplanshus. Det innebär 200 000-300 000 kronor per hus. Bostadsbyggandet riskerar dessutom att hämmas på grund av de ökade produktionskostnaderna, i kombination med andra åtgärder på bostadsmarknaden, säger Anders Rosenkilde, chef för teknisk utveckling på Trä- och Möbelföretagen och adjungerad professor i konstruktionsteknik vid Lunds universitet, i ett pressmeddelande.

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook