Eksjö Höglandet

Nya uppgifter efter anmälan: nästan alla trivs på Höglandssjukhuset


En enkät som regionledningen låtit de anställda på akuten på Höglandssjukhuset fylla i visar att de flesta trivs bra på arbetsplatsen.

Fackförbundet Kommunal lämnade i september 2015 in en så kallad 6:6a-anmälan till Arbetsmiljöverket. Anmälan handlade om bristande psykosocial arbetsmiljö på akutkliniken på Höglandssjukhuset i Eksjö.
Arbetsmiljöverket gjorde en inspektion på akutkliniken i december 2015 och kom därefter med ett föreläggande om åtgärder. Bland annat skulle en kartläggning av den psykosociala arbetsmiljön på kliniken göras av en extern eller halvextern oberoende part, till exempel arbetsmiljöenheten inom Region Jönköpings län.
Under februari 2016 gjorde arbetsmiljöenheten en sådan kartläggning av den psykosociala arbetsmiljön på akutkliniken på Höglandssjukhuset.
Alla medarbetare på akutkliniken fick möjlighet att besvara en enkät. Hela 43 av 48 medarbetare gjorde det, en svarsfrekvens på knappt 90 procent.
Majoriteten av de anställda på akuten (70 procent) uppgav att de är nöjda eller mycket nöjda med sin arbetstillfredsställelse och arbetsmiljö. 23 procent svarade att de varken är nöjda eller missnöjda. Endast 7 procent svarade att de är missnöjda. Ingen svarade att de är mycket missnöjda.

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook