Höglandet

NYA UPPGIFTER: Så kommer du att dö i påsk


Påskhelgen tillhör de farligaste i trafiken under året. Vi kommer alla att dö en gång men det är onödigt att göra det i bilen i år.

Under påsken är det mycket trafik på vägarna och det gör att resan kan ta längre tid än vanligt. Håll hastighetsgränserna och avstånd till framförvarande fordon samt ta regelbundna raster, lyder Trafikverkets rekommendationer inför påskresan.

Hastigheten är den faktor som har störst betydelse för hur allvarliga följder en trafikolycka får. Mer än hälften av bilisterna håller högre hastigheter än gällande hastighetsgränser. Om alla skulle hålla hastighetsgränserna skulle 100 liv räddas årligen, enligt Trafikverket.

Trafikverkets tips inför påskresan:

 • Starta resan i god tid – påsken är en av de stora trafikhelgerna med mycket trafik som gör att resan kan ta längre tid än vanligt.
 • Var utvilad – för de flesta innebär påsken längre resor än vanligt.
 • Kör inte fortare än hastighetsbegränsningen.
 • Anpassa hastigheten till väglaget.
 • Se till att alla i bilen är bältade.
 • Håll avstånd.
 • Du inte får använda din mobil när du kör om du håller den i handen.
 • Ta regelbundna raster.
 • Överväg alternativa färdsätt än den egna bilen om vädersituationen väntas bli riktigt svår.
 • Låt bilen stå i fall du druckit alkohol.
 • Vid stopp, sätt på varningsblinkers, sätt ut varningstriangel och gå bort från vägen

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook