NYBYGGARLANDET UTAN JOBB | Höglandsnytt
Debatt

NYBYGGARLANDET UTAN JOBB

I en nyligen framlagd skrift försöker Centerpartiet skapa bilden av nybyggarlandet Sverige. Visst, programmet är visionärt och vackert, vi har i alla fall ytor. Pamfletten Sverige Nybyggarlandet är ett utslag av någon form av politisk korrekthet.

Fram för allt känns den speciellt begåvad då vårt land dras med 400.000 arbetslösa och den siffran är i stigande. Att locka människor till ett land där de garanterat blir arbetslösa tycker jag är lite felaktigt och vittnar om dålig insikt i verkligheten.

Vi kan ha många synpunkter på lagarna som styr invandringen. Om vi skall ha ett land med medborgarskap, som innebär du är fullvärdig medlem i gemenskapen Sverige, då kommer det alltid att finnas lagar man törnar mot på vägen mot medborgarskap. Lagar måste finnas som reglerar asylrätten, medborgarskapet samt arbetstillstånd.

Om det nu är 400.000 arbetslösa måste vi ha en prioriteringsordning. De som är inskrivna i AF-arbetsförmedlingens kö för arbetslösa skall först få jobb. Någon invänder (skriker i högan sky) att så får man inte göra, vi kan väl inte ge folk från främmande land jobb på lika villkor. Här gäller det att visa solidaritet mot dem som burit de svenska kriserna på sina axlar och blivit arbetslösa.

Jag känner starkt att många länder i Afrika, där ekonomin går bra, behöver sina läkare, ingenjörer och civilekonomer att bygga deras egna land. Vi skall inte suga ut dem genom att stjäla deras frontarbetskraft. Denna utsugning har pågått länge nog. Länder som Tanzania och Ghana har utbildat många av västvärldens läkare och Ingenjörer. Programmet tycker jag är ett oblygt sätt att fortsätta denna orättfärdiga kolonialism.

Vi måste beakta de tårar som gråtits av dem som blivit arbetslösa i vårt land och gått från hus och hem. Jag tycker nog att när vi kommit ner i en arbetslöshet kring 175.000 – 200.000 kan vi tala om arbetskraftsinvandring.

Sedan måste bluffen med arbetskraftsbristen på grund av att 40-talisterna blir pensionärer och slutar jobba avslöjas: det har inte lett till arbetskraftsbrist utan istället har arbetslösheten stiget under perioden när 40-talisterna pensionerats.

Sverige skall ha en fin skyddspolitik mot dem som är förföljda. Vi skall ge dem skydd den tid de behöver. Jag tycker att den som har asyl i Sverige skall få ta ett jobb under sin asyltid. Jobbet skall inte bedömas in i asylen som förmildrande omständighet när tiden gått ut.

Asyltiden är ett ömsesidigt kontrakt mellan den som har skyddsbehov och den som ger skydd, Staten Sverige. Det är ömsesidigt och skall respekteras av båda parter. Då kan vi ha en solidarisk skyddspolitik. Respekteras den inte, då får den aldrig folklig förankring. Generositet och respekt är nyckelorden.

De som tänker stanna här, och även flyktingarna, skall undervisas i svensk ADL. Det betyder ”så fungerar Sverige i den allmändagliga verksamheten”. Vi får inte väja för lagar och regler som innebär att vi kommer på kollisionskurs med gamla landets sedvänjor. I Sverige gäller svenska lagar, lika för alla. Det är grunden för det solidariska samhället.

Gå gärna ut med information i världen om nybyggarlandet Sverige. Det gillar jag men skriv att vi har hög arbetslöshet att du får ett jobb på den ordinarie arbetsmarknaden men att det kan ta sin lilla tid eftersom det står 400.000 människor före dig.

LARS-HÅKAN HALDIN (C)Oberoende Centerpartist ”som en centerpartist skall vara”Eksjö

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook