Debatt

Nydala olämplig plats för värmekraftverk

Bäste Anders, du resonerar klokt utifrån de kalkyler du alltid är väl påläst i, men det är med värmekraftverket som med all industri som släpper ut avfall i luften.

Sverige har till övervägande delen västvinddrift och detta medför att all miljöförsämrande verksamhet om vi nu måste ha sådan skall ligga på östra  sidan av tätorterna.Nydala är olämplig plats ur miljösynpunkt med tanke på Mellangården, Östersand  och senare även Himlabackarna.Vi kan säkert hitta bättre lokalisation än Nydala.LARS-OLOF REINFELDTMiljöpartietVetlanda

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook