Höglandet Jönköping Jönköpings län Toppnyheter

Nyfödd bebis blödde till döds – läkarna går fria

Barnet förblödde till döds ett par dagar efter förlossningen. Ansvarig sjukvårdspersonal går fria från kritik.

Ärendet gäller ett barn som avled några dagar efter födseln på Länssjukhuset Ryhov i Jönköping, på grund av komplikationer till följd av blödning.

Fallet anmäldes till Inspektionen för vård och omsorg som nu meddelat beslut. Enligt sjukhusledningen handlade det om att flera faktorer bidrog till fördröjd handläggning före och efter en förlossning.

Inspektionen för vård och omsorg anser att sjukvårdspersonalen fullgjort sin skyldighet att utreda och anmäla händelsen och IVO kommer inte vidta några ytterligare åtgärder.

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook