Lokaltidningen Tranås tidning och ägaren Smålandstidningen AB bryter mot internationella reklamregler i sin annonsering där man uppger att en viss andel läser tidningen, rapporterar Tranåsposten i sitt senaste nummer. Reklamombudsmannen…