”Vi har inte lyckats driva igenom någonting eftersom majoriteten alltid sagt nej”, säger Etelka Huber (mp) om året som gått i Nässjö kommun när hon får frågan i kommunens Politikerdialogen.…

Företrädare för Norra Sandsjö kyrkliga syförening har i ett brev med knappt 200 namnunderskrifter till Nässjös kommunalråd krävt att Sandsjöviks äldreboende får bli kvar och att utöka det med ett…