Vetlanda | Höglandsnytt - Part 1660

Finska papperskoncernen Metsäliitto byter namn och blir Metsä Group, de fem affärsområdena trä, massa, kartong, mjukpapper och skogstjänster får också nya enhetliga namn. Mjukpapperstillverkningen heter dock fortsättningsvis också Metsä Tissue.

Friskis och Svettis i Vetlanda hade ansökt om marknadsföringsbidrag för en ledarutbildning. Kommunchef Magnus Färjhage avslås ansökan med motivering att marknadsföringsbidrag är till för aktiviteter som marknadsför kommunen för besökare…