Under februari ska barnen (och föräldrarna) på Myresjö skola delta i en enkätundersökning (”klassens kvalitetsrapport” kallad) om vad de tycker om skolan. Resultatet ska gås igenom på skolan och lämnas…