Debatt

Nytt år – nya lagar

Ett nytt år närmar sig och med det en rad förändringar i lagstiftningen.

Skatten sänks i ett fjärde steg för pensionärer. Pensionsnivåerna kommer att gå upp för alla grupper. Både tilläggs- och inkomst pensionen ökar med 3,5 % och garantipensionen med 2,8 %. Alliansregeringen kommer dessutom att höja bostadstillägget med 170 kronor per månaden. Skatten på tobak höjs från årsskiftet. Från och med årsskiftet höjs skatten på cigaretter med åtta procent och på snuset höjs den med elva procent Restaurangmomsen sänks från 25 % till 12 %. Halveringen av restaurangmomsen är en jobbreform som kommer att innebära fler jobb på arbetsmarknaden och ett sätt att sänka trösklarna och göra det enklare och billigare att anställa unga Skattereduktion vid gåvor till ideella verksamheter för privatpersoner. Syftet med denna förändring är att stärka den ideella sektorn Reglerna för föräldrapenningen förändras så att det blir möjligt för båda föräldrarna att kunna få föräldrapenning samtidigt under 30 dagar under barnets första år. Riksdagen har beslutat att det ska bli möjligt för bägge föräldrarna att ta ut föräldrapenning för vård av samma barn i högst 30 dagar under barnets första år, det vill säga för tiden fram till den dag barnet fyller ett år. Även detta årsskiftet höjer regeringen schablonbeloppet vid andrahandsuthyrning av egen bostad. Den höjs från 18 000 kronor per år till 21 000 kronor per år. Syftet med höjningen är att stimulera till ökad andrahandsuthyrning av bostäder, vilket kommer att underlätta rörligheten på bostadsmarknaden. På Regeringens hemsida finns mer information om de nya lagarna som träder i kraft vid årsskiftet. www.regeringen.se Gott Nytt År önskar MAGDALENA ANDERSSON (M) Riksdagsledamot Jönköpings län

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook