Nässjö

Nytt besked: fler p-platser i Nässjö centrum

I april startar Nässjö kommun tillsammans med Nässjö Affärsverk upp ombyggnationen av Södra torget i Nässjö.

Det blir fler parkeringar, laddstolpar för elbilar och nya träd m m.
”Vi kommer att starta upp delar av arbetet i april. Antalet parkeringsplatser på Södra torget kommer att utökas och nya trädrader kommer att planteras. För att minska risken för översvämningar så kommer regnvatten att tas om hand i diken med makadam mellan trädraderna. För att öka trivseln kvälls- och nattetid kommer träden i kanten av parkeringsplatsen belysas med markstrålkastare”, berättar Nässjö kommuns projektledare Alexander Ivanovic.

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook