Höglandet Nyheter

NYTT BESKED: SLÅR HÅRT! Sverige utökar gränskontrollerna

Från och med 2 juli 2018 utökas den återinförda gränskontrollen vid inre gräns till flera hamnar och flygplatser.

Sverige har haft tillfälligt återinförda gränskontroller vid gräns mot andra länder som ingår i Schengensamarbetet, så kallad inre gräns, sedan november 2015.

Regeringen har beslutat om att fortsätta med den återinförda gränskontrollen eftersom den bedömer att det finns ett hot mot den allmänna ordningen och inre säkerheten. Regeringens senaste beslut ger polisen mandat att, vid behov, ta beslut om att genomföra kontroller på andra platser i syfte att kunna differentiera bland resenärer mellan asylsökande, ekonomiska migranter samt potentiella terrorister och andra brottslingar.

– När Sverige återinförde gränskontroll hösten 2015 var situationen annorlunda med ett markant flöde av migranter över främst Öresundbron och färjetrafiken i Södra Sverige. Bedömningen nu är att hotbilden delvis ser annorlunda ut än tidigare. Utifrån regeringens bedömning ser Polismyndigheten behov av att ha möjligheten till att genomföra kontroller även på andra platser säger Patrik Engström, chef för nationella gränspolissektionen vid Noa.

Mot bakgrund av detta utökas den återinförda gränskontrollen vid inre gräns till följande platser från och med den 2 juli 2018 och som längst till och med den 11 november 2018:

Ystads hamn
Karlshamn hamn
Karlskrona hamn
Hamnarna i Stockholms län; Frihamnen, Värtahamnen, Nynäshamn och Kapellskärs hamn
Arlanda flygplats
Bromma flygplats
Landvetter flygplats
Skavsta flygplats
Malmö Airport
Kontrollerna för bil- och tågtrafik vid Öresundsbron samt i färjetrafiken i hamnarna i Malmö, Trelleborg, Helsingborg, Göteborg samt Varberg fortsätter under samma period.

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook