Eksjö

NYTT BESLUT: Alla lärare får 2500 kr mer i månaden


Statens institutionsstyrelse, Sis, satsar nu sju miljoner extra på sina lärare ger alla behöriga lärare 2 500 kronor mer i månaden.

Sis har verksamhet bl a på Långanäs, ungdomsvårdsanstalt, i Eksjö.

Det handlar om de lärare som har legitimation, alternativt är behöriga och har ansökt om sin legitimation men ännu inte hunnit få den. Hela denna grupp kommer att få 2 500 kr mer i månaden från och med 1 januari 2017 utöver den ordinarie lönerevisionen 2016. Det innebär att lärare som är behöriga enligt ovan och är med i 2016 års ordinarie lönerevison erhåller ytterligare en löneökning om 2 500 kr som utbetalas den 25 januari.

– Med denna extra satsning lyfter SiS fram alla våra behöriga lärare och elever och visar att SiS prioriterar skolan. På så sätt bidrar SiS till att öka läraryrkets attraktionskrafts så att fler vill utbilda sig till och jobba som lärare..Forskning visar att misslyckad skolgång är den starkaste riskfaktorn för framtida psykosociala problem hos ungdomar. Omvänt är lyckad och fullföljd skolgång en av de starkaste skyddsfaktorerna. Därför har SiS beslutat att satsa på skolan, säger generaldirektör Kent Ehliasson i ett pressmeddelande

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook