Nyheter

Nytt beslut: Assange fortsatt häktad


Stockholms tingsrätt har idag meddelat beslut om att Julian Assange fortsatt ska vara häktad i sin utevaro.

JULIAN ASSANGEär sedan den 18 november 2010 häktad i sin utevaro. Häktningsbeslutet har inte kunnat verkställas. JULIAN ASSANGE befinner sig sedan den 19 juni 2012 på Ecuadors ambassad i London där han sökt och beviljats politisk asyl.

Tingsrätten anser att JULIAN ASSANGE fortfarande är på sannolika skäl misstänkt för våldtäkt, mindre grovt brott, och att det fortfarande finns risk för att han avviker eller på annat sätt undandrar sig lagföring eller straff.
Mot bakgrund av att JULIAN ASSANG Einte skulle infinna sig till en häktningsförhandling och att inga nya omständigheter tillkommit i målet har tingsrätten inte funnit skäl att hålla ytterligare häktningsförhandling.

Tingsrätten bedömer, till skillnad från FN:s arbetsgrupp om godtyckliga frihetsberövanden, att JULIAN ASSANGE:s vistelse på Ecuadors ambassad i London inte är att anse som ett frihetsberövande. Åklagarna har ansökt om Ecuadors hjälp att genomföra förhör med JULIAN ASSANGE på ambassaden och tingsrätten saknar skäl att ifrågasätta att sådana förhör kommer äga rum.

Tingsrätten bedömer att intresset av att det brott JULIAN ASSANGE är misstänkt för kan utredas, genom att förhör hålls med honom, uppväger det intrång eller men som häktningen leder till för JULIAN ASSANGE. Det finns därför skäl för att JULIAN ASSANGE fortsatt ska vara häktad i sin utevaro.

Julian Assange har möjlighet att överklaga häktningsbeslutet till Svea Hovrätt.

– Julian Assange är på sannolika skäl misstänkt för våldtäkt, mindre grovt brott och flyktfaran är oförändrat stor. Det allmänna intresset av att utredningen kan fortsätta väger enligt vår uppfattning fortfarande tungt. Arbetet med att försöka genomföra förhör och ta DNA-prov pågår och vi väntar på svar på den framställan om rättslig hjälp som lämnades till Ecuador i mars 2016. Domstolen har här delat vår uppfattning att fortsatt häktning i nuläget är förenlig med proportionalitetsprincipen, säger överåklagare Marianne Ny.

I mars skickades en förnyad förfrågan om att intervjua Assange på Ecuadors ambassad i London.

– Vi har ännu inte fått något svar, säger Marianne Ny

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook