Nyheter

NYTT BESLUT: Fildelare ska inte dömas till fängelse

Upphovsrättsintrång är inte brottslighet av sådan art att det finns skäl för fängelse, konstaterar Högsta domstolen i en ny dom.

En man som hade laddat upp ett drygt 100-tal filmer och TV-serier och medverkat i administrationen av en s.k. fildelningssajt åtalades och dömdes för upphovsrättsintrång. Högsta domstolen meddelade prövningstillstånd när det gäller frågan om hur påföljden ska bestämmas och har nu dömt mannen till villkorlig dom och böter.

Under knappt två års tid laddade en man upp 125 filmer och TV-serier på en fildelningssajt. Mannen medverkade också på olika sätt i administrationen av fildelningssajten. Han dömdes i tingsrätten till villkorlig dom i förening med samhällstjänst med ett alternativstraff på sex månaders fängelse. Hovrätten dömde honom till fängelse i åtta månader.

Högsta domstolen har i första hand haft att ta ställning till frågan om upphovsrättsintrång är brottslighet av sådan art att det finns skäl för fängelse också när straffvärdet är måttligt. Domstolen kommer fram till att så inte är fallet. Ett av huvudskälen till denna slutsats är att Högsta domstolen i ett tidigare avgörande bedömt att varumärkesintrång inte är sådan brottslighet att dess art talar för fängelse. Med hänsyn till det nära släktskap som finns mellan varumärkesintrång och upphovsrättsintrång slår domstolen nu fast att upphovsrättsintrång i detta avseende ska behandlas på samma sätt som varumärkesintrång.

Brottslighetens straffvärde bedöms motsvara fängelse i sex månader. Eftersom straffvärdet inte är så högt att det i sig motiverar fängelse och eftersom varken brottslighetens art eller tidigare brottslighet talar för fängelse bestäms påföljden till villkorlig dom i kombination med 100 dagsböter.

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook