Nyheter

Nytt beslut – nu kan haschrökare köra bilRiksåklagaren har beslutat att Åklagarmyndigheten ska verka för att felaktiga lagföringar för rattfylleribrott där någon kört med THC-syra i blodet ska rättas till.

En arbetsgrupp får i uppdrag att inventera de ärenden där personer har lagförts – genom dom, strafföreläggande eller beslut om åtalsunderlåtelse – för rattfylleri eller grovt rattfylleri pga. THC-syra i blodet under perioden 1 januari 2008 – 31 maj 2015.

Åklagare ska pröva om det finns skäl för resning av domar, för resning eller klagan på strafförelägganden eller för att återkalla beslut om åtalsunderlåtelse.

Riksåklagaren ansökte våren 2015 resning i två typfall av ärenden, där personer dömts för drograttfylleri för att de haft THC-syra i blodet. I december 2015 beviljade HD resning och friade de två personerna.

Skälet till riksåklagarens resningsansökningar var att det uppdagats att formuleringarna i analysbeskeden från Rättsmedicinalverket felaktigt kunde tolkas som att THC-syra ska betraktas som narkotika. THC-syra är dock en så kallad metabolit (nedbrytningsprodukt) av THC som är den aktiva substansen i cannabis.

Förekomsten av THC-syra i blod kan utgöra bevis för att en person vid något tillfälle har använt cannabis och därmed gjort sig skyldig till ringa narkotikabrott. För att kunna döma för drograttfylleri krävs emellertid att det är utrett att föraren hade narkotika i blodet vid tidpunkten för själva körningen. Eftersom THC-syra, till skillnad från THC, inte är narkotikaklassat är de aktuella analysbeskeden normalt sett inte tillräcklig bevisning för drograttfylleri.

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook