Småland

Nytt beslut: stänger nästa år

Sedan den 14 oktober ifjol finns ett ägarbeslut om att inte återuppta driften vid kärnkraftsreaktorn Oskarshamn 2 (O2) och att påbörja stängning av reaktorn Oskarshamn 1 (O1) någon gång under perioden 2017 – 2019. Igår tisdag tog kärnkraftsbolaget OKGs styrelse beslut om att ta O1 ur drift 2017.

En stängning 2017 sker under förutsättning att nödvändiga tillstånd erhållits från såväl Mark- och miljödomstolen som Strålsäkerhetsmyndigheten.
”Vi kommer som alltid att fokusera på att säkerställa en tillförlitlig och säker drift fram till och med stängningsdatumet”, säger OKGs VD Johan Dasht i ett pressmeddelande.

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook