Höglandet Jönköping Jönköpings län

Nytt system på sjukhuset – tvingade svårt cancersjuka att vänta i flera månaderInspektionen för vård och omsorg, IVO, meddelar beslut i ett ärende som handlar om att tre patienter med tarmcancer fick vänta i cirka tre månader på undersökning.

Ärendet handlar om fördröjd diagnos av tarmcancer hos tre patienter. På grund av otillräcklig kapacitet i samband med att det nya systemet s k standardiserat vårdförlopp infördes för utredning av tarmcancer fick patienterna vänta flera månader på tarmundersökning.

IVO bedömer att Region Jönköpings län har fullgjort sin skyldighet att utreda och anmäla händelsen, att slutsatserna är rimliga och adekvata och att det inte finns några särskilda omständigheter i utredningen som kräver ytterligare åtgärder. Ärendet avslutas.

”För den enskilde patienten kan man inte säga vilken betydelse fördröjningen har för sjukdomens prognos men för dessa patienter är bedömningen att väntetiden varit för lång”, säger Axel Ros, chefsläkare och ansvarig för lex Maria, i ett pressmeddelande.

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook