Höglandet Jönköpings län

Nytt uppdrag på Höglandet: stoppa förgiftningen av barnen

Med start i år kommer Länsstyrelsen i Jönköpings län att fokusera extra mycket på barns välbefinnande.

”Det handlar om vårt nya åtgärdprogram för att nå uppsatta miljömål”, säger Gustav Enander, enhetschef för miljöskyddsenheten på Länsstyrelsen i Jönköpings län.

Med start nu i januari inleds arbetet med åtgärdsprogrammet för hälsans miljömål. Dit räknas miljökvalitetsmålen Frisk luft, Giftfri miljö, Skyddande ozonskikt, Säker strålmiljö och God bebyggd miljö.
Under 2016-2020 kommer fokus bland annat att ligga på kemikalier i förskolan.
”Syftet är att minska material innehållande farliga ämnen. Det gör vi i ett första steg genom utbildning av förskolelärare och inventering av lokaler”, säger Gustav Enander.

Andra planerade åtgärder är exempelvis att se till att det finns solskydd på skolgårdar för att öka andelen skugga för och därmed minska risken att barnen bränner sig. Länsstyrelsen vill också se åtgärder vad gäller bullermiljön på skolor, förskolor och fritidshem.

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook