Höglandet Jönköping Jönköpings län

OFARLIGT, sa läkaren – Högländare gick med cancer i fem år

När en hudförändring, som 2013 bedömdes som ofarlig, granskades på nytt 2018 upptäcktes att hudförändringen var malignt melanom. Region Jönköpings län anmäler händelsen för prövning enligt lex Maria.

Anmälan gäller en patient som 2013 sökte vård på vårdcentral för en hudförändring. Hudförändringen togs bort på vårdcentralen och undersökningen visade att det rörde sig om en godartad förändring.

Fem år senare sökte patienten för en ny förändring och även denna togs bort. Vid undersökning visade sig att det rörde sig om malignt melanom, det vill säga hudcancer. Då genomfördes en ny undersökning av den hudförändring som tagits bort 2013 och det visade sig att även denna var malignt melanom, vilken alltså hade felbedömts.

Region Jönköpings län har utrett händelsen, vidtagit åtgärder och lämnar ärendet för bedömning av myndigheten Inspektionen för vård och omsorg, IVO.

”Patienten har nu genomgått omfattande utredning och behandlas i förebyggande syfte, men någon ytterligare spridning har inte hittats”, säger Peter Blomstrand, chefläkare och ansvarig för lex Maria, i ett pressmeddelande.

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook