Nyheter

Ogift långinkomsttagare får sämre cancervård

Det finns skillnader i hur olika samhällsgrupper behandlas för ändtarmscancer, som drabbar cirka 2000 personer om året. De som är ogifta och de med lägre inkomst får inte samma behandling som de som är gifta och de som har högre inkomst.

Strålbehandling före operation av ändtarmscancer ges som en tilläggsbehandling som effektivt minskar risken för återfall i sjukdomen.

Det är kirurgen Louise Olsson, som har samkört 16 000 ändtarmscancerfall från centralregistret med uppgifter om inkomst, utbildning och civilstånd, enligt Ekot.

Utifrån sin studie har hon fått fram att höginkomsttagarna oftare fick strålbehandling innan de opererades än de med lägre inkomst. Det rörde sig om 58 procent i höginkomstgruppen jämfört med 35 procent i gruppen med låg inkomst.

Det fanns även en skillnad mellan gifta och ogifta, där de ogifta inte fick strålbehandling lika ofta.

Louise Olsson hade väntat sig vissa skillnader vid samkörningen, men inte att det skulle ge så kraftiga utslag. Hon säger sig ha blivit både förvånad och illa berörd. 

Orsaken till skillnaderna syns inte i studien, hon vet därför inte vad de kan bero på – kanske att vissa personer inte bedöms orka med strålningen på grund av andra sjukdomar som i sin tur kan hänga ihop med inkomst.

Eller att det är dyrt och krångligt att resa fram och tillbaka till strålbehandlingen och svårare om man är ensam.

Men, menar hon, man kan inte utesluta att läkare omedvetet bemöter olika patientgrupper på olika sätt eller att vissa patientgrupper kräver mer än andra.

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook