Debatt Opinion

Ökningen av tillgreppsstölder i Nässjö – vad är orsaken?

Undertecknad har i tidigare debattinlägg här på Höglandsnytt bland annat tagit upp flera allvarliga samhällsproblem som är sammankopplade med Nässjö tätort.

Bland annat så vågade jag i ett av inläggen påstå att Nässjö i jämförelse med andra svenska städer som har Nässjö tätorts befolkningsmängd, så har Nässjö i jämförelse med dessa ett anmärkningsvärt högt antal kriminalfall som involverar narkotika- och våldsbrott under det senaste årtiondet. Något som dock aldrig har tagits upp är det anmärkningsvärt höga antal stölder och inbrott i Nässjö tätort som vi i stort sett kan läsa om dagligen på Nässjösidorna i SmT.

För att anföra ett färskt exempel så läser jag exempelvis i dagens SmT (måndagen den 18 Juni) att hela sex fall av inbrott och stölder anmäldes till polisen under den gångna helgen i Nässjö tätort. Vilka det är som ligger bakom alla tillgreppsstölder i Nässjö är svårt att veta, dock är det bevisligen så att åldern på de individer som är aktiva inom denna ”bransch”, uppenbarligen kryper allt lägre ner i åldrarna. Ett exempel på detta är en notis som vi kunde läsa på Nässjösidorna i SmT för några dagar sedan, då två ynglingar i 15-16-årsåldern hade setts göra inbrott i ett garage i Handskerydsområdet i Nässjö.

Att åldern kryper lägre och lägre ner i åldrarna hos individer som sysslar med stölder och inbrott, anser jag är ett tecken på att de sociala problemen är större än vad de styrande politikerna i Nässjö stadshus vill erkänna. Och att föräldraansvaret hos allt för många män och kvinnor i Nässjö allt oftare krackelerar. Undertecknad har i syftet för att kunna jämföra nivån med en annan stad i Nässjös storlek vad anbelangar detta spörsmål granskat den lilla hamnstaden Oskarshamn, vilket är en stad som har ungefär samma befolkningsmängd som Nässjö tätort har. Oskarshamn har även likalydande politisk prägel som Nässjö.

Jag har under ett års tid noga följt lokalmedias nyhetsrapportering om vad som händer i Oskarshamn, och vad anbelangar tillgreppsbrottsligheten så kom Oskarshamn tätort absolut inte upp till den höga nivå som Nässjö har legat på under senare år. Noteras ska dock att Oskarshamn inte på något sätt är någon järnvägsknut, vilket bör vara en viktig aspekt att ta hänsyn till vad anbelangar frågeställningen.

Naturligtvis måste man dock göra skillnad på inbrottstjuvar och inbrottstjuvar. När Jönköping och Huskvarna från och med September 2011 till mitten av Januari 2012 drabbades av en sanslös inbrottsvåg i villor, så slapp Nässjö tätort lyckligtvis undan detta, med möjligen några få undantag. Polisen i Jönköpings Län blev helt ställda av de otroligt fräcka och synnerligen professionellt utförda villainbrotten som dagligen drabbade stora delar av Jönköping/Huskvarna under fyra och en halv månads tid, och där i snitt 2-4 villor utsattes dagligen. Smycken och guldföremål var denna liga i huvudsak ute efter under dessa inbrottsräder, och de lyckades enligt media och polis stjäla smyckes- och guldföremål för flera hundratusentals kronor.

Frågan jag vill komma till är om det är samma ”kaliber” på denna typ av synnerligen välorganiserade kriminella nätverk och de individer som begår inbrott och stölder i Nässjö? Svaret är utan tvekan nej. De inbrott vi ser i Nässjö tätort måste anses utföra av lokala förmågor, det vill säga av individer som är permanent bosatta i Nässjö kommun. Med andra ord rör det sig om amatörer, vars brottslighet rimligen måste bero på att det finns en missbruksproblematik av olika slag hos dessa individer. Frågan är vilken grad av ansvar IFO-nämnden borde ta vad anbelangar detta? Självklart är det i första hand polismyndighetens ansvar att ta fast och lagföra inbrottstjuvar. Frågan är dock om inte IFO-nämnden och dess förvaltning borde inleda någon form av samarbete med polisen vad anbelangar frågeställningen i detta inlägg.

Ett annat bevis på att det i Nässjö – lyckligtvis inte – finns några tecken på Nässjöbor kopplade till organiserad brottslighet, är att Nässjös butiks- och affärsverksamhet får vara ifred i mycket hög utsträckning i jämförelse med butiker i storstäder.

Från storstäderna får vi nästan dagligen rapporter om hur exempelvis guldsmeder rånas dagtid under brutala omständigheter. Oftast rör det sig om helt hänsynslösa människor som stormar in med automatvapen. Nattliga kupper mot stora elektronikkedjor sker ofta i storstäderna, där dyra datorer för flera hundratusentals kronor stjäls under loppet av några minuter. Tillgreppen av tobak ökar för varje år som går, och många tobakshandlare runt om i landet brottas med stora problem. Hur väl de än skyddar sina tobaksprodukter nattetid så lyckas ändå tjuvarna ideligen komma över cigaretter och snus för betydande belopp.

I Nässjö och andra kringliggande småorter på Höglandet, så har exempelvis tobakshandlare och guldsmeder ännu inte råkat ut för dessa problem som deras kollegor i storstäder brottas med dagligen. Det ska vi alla vara tacksamma för, och anledningen till att tobakshandlare och guldsmeder i Nässjö har skonats från rån och hot, menar jag har att göra med att det i Nässjö inte finns folk som är kapabla till att utföra denna typ av brott som vi dagligen läser och hör om att handlare i storstäder drabbas av.

I Nässjö kommun finns det istället en helt annan typ av brottslighet, som endast håller sig på amatörnivå, och där planering av brotten inte existerar. Istället är den rimligen helt impulsiv och helt styrd av vilket humör individen för dagen är på.

All brottslighet ska naturligtvis bekämpas, och jag anser att det från politiskt och polisiärt håll måste tas krafttag gentemot även den amatörmässiga brottsligheten, där inbrott och stölder av ”enklare slag” i allt högre utsträckning förekommer för varje år som går i Nässjö tätort. Sedan kan vi alla bara knäppa våra händer och hoppas att den organiserade brottsligheten aldrig når Nässjö eller någon av de andra mindre orterna på Höglandet.

Borgerlig, Nässjö

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook

3 Comments

  1. Det beror på ett slappt sammhälle med inkompetenta politiker som inte bryr sigmer än om sin egen utkomst surfande på en räkmacka utan att uträtta något.

  2. Det beror på att ni borgerliga monterar ned välfärden i landet. Så enkelt är det faktiskt. Med större klyftor och mindre och sämre samhällsservice så hjälper ni till att skapa ett kallare samhälle, där de rika får allt mer och där vi andra (män och kvinnor, invandrare och infödda, gamla och unga) får allt mindre. I ett sådant samhälle frodas kriminalitet och drogproblematik. Ta dig en titt i spegeln, du är en del av problemet!

Kommentarer avstängda