Debatt

OKUNSKAP OM MILJÖN ÄR MILJÖPARTIETS ARVEDEL!

Jag slutar aldrig och förvåna mig över den brist på kunskap som finns om hur odling går till i svenskt jordbruk. Kew Nordquist, miljöpolitisk talesman för miljöpartiet, visar upp total okunskap.

Han är inte okunnig utan är ute i helt andra syften, nämligen att lägga ned svenskt jordbruk och ersätta det med import. Sedan hycklar den unge mannen och säger man kan väl inte belasta miljöpartiet för importen. Jo, det kan man, för ni bedriver falsk miljöinformation.

 

Jag rekommenderar unge herr Nordqvist att med sax gå ut på en veteåker och klippa bort exakt ett kilo vetestrå plus kärna och sedan analysera det genom sluten förbränning och räkna ut hur mycket energi, koldioxid, mineraler och kväve som är bundet i denna biomassa. Resultat, som förargar alla miljövänner, är att på en åker där man tar t.ex. 7 ton vete per ha binder strå och kärna mer kväve än vad man gödslat med. Detta förnekar ingen som iakttagit frågeställningen på vetenskaplig grund.

 

Fotosyntesen, som tack lov inte uppfanns av miljöpartiet, arbetar på det viset att kväve i luften, jordmineraler plus koldioxid och soljus omvandlas till gröda. Går man upp i avkastning per ha ökar kväve och koldioxidbindningen, varför man tillför mineral i form av kvävegödsel för att strået och kärnan skall öka från 4.4 ton per att ha till 7 ton per ha. Ingen förnekar detta.

 

Nu vill miljöpartiet och Kew Nordqvist inte ha det så utan att avkastningen skall stanna vid 4.4 ton som skapas av mineraliseringen, luftkvävet kväve och koldioxid . Det betyder att vi i Sverige skall öka importen av spannmål med 2 – 4 miljoner ton spannmål vid normalskörd.

 

Det innebär att vi importerar mycket mer kväve bundit i mjöl och spannmålsprodukter än vad vi lägger på i form av kvävegödsel. Nu blinkar miljöpartiet med båda ögonen och förstår inget. Detta skall konsumenterna inte veta om. Men det bundna kvävet i spannmålsprodukter kommer ut i det ekologiska systemet likväl. Samvetet är rent, vi odlade det inte. Kväveutsläppen blir större än vid en balanserad gödsling.

 

Sedan, för att återvända till kemins lagar, som Nordqvist svävar i okunnighet om, är bindningen av koldioxid och växthusgaser i växande gröda jättelik – det rör sig i varje fall om 3 miljoner ton årligen. Denna för planet överlevnadsfråga vill Kew Nordquist skära ned med i varje fall 1 miljoner ton genom att minska spannmålens bindningsförmåga av växthusgaser genom att beskatta kvävegödseln hårdare och få sinnesfrid. Miljöpartiet är falskflaggade miljömarodörer.

 

Sedan vet jag att Nordqvist kunskap om fotosyntesens energiomvandling är obefintlig, där solljus genom fotosyntesen skapar biomassa som ger oss energi. Varje ton spannmål och strå ger 12 000 KWh. Om vi mäter den volymen vid normalskörd är det bunden energi som motsvarar flera kärnkraftverk. En åker som ger 7 ton per ha ger oss en energimängd som motsvarar faktiskt 85 000 kilowattimmar. Det räcker till 8 normalvillor. Men Kew Nordkvist nöjer sig med energin motsvarande 5,5 normalvillor. Även människan drivs av energi.

 

Miljöpartiet bluffar. Om man sänker avkastningen ökar kväveläckaget. Det vi skall göra är att ta hand om kärna och halm, använda det till bränslen, strö, mat och energi i form av motoralkohol. Stopp, säger Kew, det får ni inte göra, vi kan inte köra bilar på mat! Men, herr Nordqvist,om vi sänker avkastningen och importerar mat tar vi väl maten för någon. Det gäller även grisimporten.

 

Jag tycker det är mycket mer omoraliskt att importera mat som producerats med obskyra metoder än att producera bra mat kontrollerat och på ett vetenskapligt sätt som görs i vårt land. Kew Nordquist homeopatiska odlingar skall vi bevara Sverige från.

 

Det är landsbygdens biomassa som tar hand om växthusgaser som koldioxid och omvandlar dem till mat, skog virke och pappersmassa. Vi gör nyttigheter av skiten som produceras i städerna och av bilarnas avgaser. Tacka lantbruket för allt gott det gör för Sveriges miljööverlevnad istället för att sparka lantbrukarna på smalbenen.

 

LARS-HÅKAN HALLDIN (C)

Oberoende Centerpartist

Eksjö

 

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook