Jönköping

Olagliga tv-tittare går nästan fria – straffen toksänks

Göta hovrätt i Jönköping meddelade under måndagen dom i mål om olagligt tv-nätverk i Jönköping.

I juli 2016 dömde Jönköpings tingsrätt två män för att ha drivit ett olagligt tv-nätverk så att flera hundra personer kunnat se tv-program från Canal Digital, Com Hem och Viasat utan att betala till tv-bolagen. De båda männen, en 33-åring och 52-åring, dömdes till villkorlig dom för brott mot lagen beträffande viss avkodningsutrustning. Tingsrätten bestämde också att männen skulle betala skadestånd på drygt 16,9 miljoner kronor till tv-bolagen.

Såväl männen som åklagaren och tv-bolagen överklagade domen till hovrätten. Männen ville bli frikända, medan åklagaren och tv-bolagen ville att männen skulle dömas till strängare straff och betala högre skadestånd. Åklagaren och
tv-bolagen gjorde gällande att nätverket haft över 2 500 användare, dvs. betydligt fler än vad tingsrätten funnit bevisat.

Hovrätten har i dag meddelat dom i målet. Hovrätten har liksom tingsrätten kommit fram till att det har funnits ett olagligt tv-nätverk och att 33-åringen har deltagit i driften av det. När det gäller antalet användare har den utredning som lagts fram i målet gett stöd för att nätverket haft stor kapacitet och kunnat hantera många användare. Hovrätten har emellertid inte funnit att åklagaren har bevisat att det varit fler användare än vad 33-åringen själv har medgett, dvs. 20 personer, som faktiskt har getts tillgång till tv-bolagens program. Till följd av denna bedömning har hovrätten sänkt det skadestånd som 33-åringen ska betala till tv-bolagen till drygt en halv miljon kronor. Precis som vid tingsrätten döms mannen till villkorlig dom för brott mot lagen beträffande viss avkodningsutrustning.

När det gäller 52-åringen har hovrätten funnit att han medverkat bara i en mycket begränsad omfattning. Han frikänns därför från ansvar och skadeståndsskyldighet i de delar som hovrätten har prövat.

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook