Nässjö

Oljeutsläpp i Nässjös dricksvatten

Olja har läckt ut i Spexhultasjön efter en olycka med ett fordon idag tisdag förmiddag. Nässjöborna uppmanas spara på vattnet. Spexhultasjön är dricksvattentäkt och hela Nässjös dricksvattenförsörjning hotas om inte oljan kan saneras innan den når vattenverket.

Oljeutsläppet skedde på Spexhultasjöns västra sida.
Oljeutsläppet skedde på Spexhultasjöns västra sida.

En traktorgrävare välte och läckte ut hydraulolja. Ett bälte av olja ligger över sjön. Olyckan inträffade på förmiddagen.
Råvattenintaget till Nässjö stad stängdes men öppnades senare på eftermiddagen.
Än så länge är vattnet i Nässjöbornas kranar inte förorenat, enligt räddningstjänsten, men invånarna uppmanas att spara på vattnet och inte spola i onödan.
Vattna inte, kör inte diskmaskin eller tvättmaskin, lyder uppmaningen.

”Har vi inte vattentäkten i Nässjö så har vi ett jätteproblem”, säger Jonas Petri brandingenjör.
”Vi har väldigt mycket arbete”.

250 000 kvadratmeter

Räddningstjänsten fick larmet vid 09:30-tiden om olyckan som inträffade på Spexhultasjöns västra strand ned Bäckafall vid Ängsudden.
Enligt Jonas Petri är hela viken täckt av olja, en yta på 250 000 kvadratmeter.
Tanken i traktorn rymmer 50 liter olja och räddningstjänsten uppskattar att hälften runnit ut i sjön.

Söker på riksvnivå

Jonas Petri brandingengjör från räddningstjäsnten och Patrik Cantby VA-chef på Nässjö affärsverk
Jonas Petri brandingengjör från räddningstjäsnten och Patrik Cantby VA-chef på Nässjö affärsverk

Räddningstjänsten har slitit hela dagen med att valla in och länsa. För det första intaget för råvattnet till Nässjös dricksvatten på östra sidan av Spexhultasjön vid Jungfruön. Och naturligtvis det oljeskadade området.
”Vårt största bekymmer är att få tag i länsar”, berättar Jonas Petri. Länsar från hela länet har anskaffats.
”Nu söker vi på riksnivå”, säger Jonas Petri.

Oljan har nått Spexhultasjöns östra strand och sommarstugeområdet Solgläntan men vindarna är gynnsamma, berättar kommunala energibolaget Nässjö affärsverks vattenansvarige Patrik Cantby på en presskonferens i Nässjö under tisdagen.

Sedan 15-tiden är vatteintaget öppet igen och vatten produceras igen.

”Vi har tagit rejält på vårt lager. Vi har normalt ett dygns förbrukning”, säger Patrik Cantby men uppmanar fortfarande Nässjöborna att spara på vattnet eftersom läget kan förändras.

Nässjö stad har ingen reservvattentäkt. Just därför är läget särskilt allvarligt, påminner Patrik Cantby om.

En specialinsatt exepertgrupp från räddningstjänsten i Göteborg är under sena eftermiddagen på väg till Nässjö för att mäta koncentrationen av olja i vattnet.

Spexhultsområdet är ett vattenskyddsområde med särskilt stränga regler. Foto: Höglandsnytt
Spexhultsområdet är ett vattenskyddsområde med särskilt stränga regler. Foto: Höglandsnytt

Allvarligt läge

”Det är mycket allvarligt läge”, berättar Patrik Cantby för Höglandsnytt.
Skulle olja läcka in i vattenledningarna måste vattenproduktionen stängas av och Nässjöborna få sitt vatten från kubikmeter stora tankar som ställs ut runt omkring i staden. Vattnet skulle i så fall köras med tankbilar från andra orter i kommunen till staden.

Huruvida det går så långt kan Patrik Cantby inte avgöra under eftermiddagen. Risken finns fortfarande att oljan når råvattenintaget.

Allvarligt hot

Nässjö kommun anser att ”dricksvattenförsörjningen är utsatt för ett allvarligt hot”. Under kvällen har läget inte förändrats men planer finns redo för att ersätta vattnet med vatten från tankbilar om det skulle behövas.
Under kvällen tas prover i vattnet.
Uppmaningen att inte  duscha, tvätta, diska och vattna kvarstår.

[Redaktion]

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook

8 Comments

  1. Skribent

   Hej Jocke
   Sjön är knappt 3 000 000 kvadratmeter stor eller 2,97 kvadratkilometer.
   Hälsn.
   Höglandsnytt

 1. Dåligt att Nässjö som ändå inte är så litet inte har nån reservvattentäkt. Sävsjö har insett detta problemet att om Vallsjön skulle bli förorenat så skulle det få oanade konsekvenser. Därför kommer Sävsjö från 2013 börja ett projekt och sammanbete med Vetlanda för att råvattenförsörjningen till Sävsjö kan lösas från Vetlandas vattentäkt i Landsbro. Sävsjö kommuns långsiktiga önskemål är att i framtiden kunna använda Landsbro vattentäkt även för ordinarie dricksvattenförsörjning av Sävsjö och Stockaryd.

Kommentarer avstängda