Debatt

Omänskligt att införa tiggeriförbud

”Ett förbud mot tiggeri löser inte problemet”, skriver Kari Parman, ordförande för socialdemokraterna i Gnosjö, i ett inlägg på Höglandsnytt Debatt.

Att regeringsrepresentanter i Sverige uttrycker sig på ett sätt som kan uppfattas som att regeringen överväger att införa tiggeriförbud är högst olyckligt. Ett tiggeriförbud är inhumant och populistiskt och står i strid med den demokratiska socialismens värderingar.

Att man istället för att fokusera på långsiktiga lösningar som medverkar till att avskaffa fattigdomen i Europa och skapa alternativ till tiggeri som försörjning väljer att diskutera begränsningar i de mänskliga rättigheterna för vissa utsatta grupper i samhället är ytterst olyckligt.

I inledningen av Socialdemokraternas Partiprogram kan vi läsa följande: ”Socialdemokratin vill forma ett samhälle grundat på demokratins ideal och alla människors lika värde. Fria och jämlika människor i ett solidariskt samhälle är den demokratiska socialismens mål.”

Det Socialdemokratiska partiet och regeringen är två olika saker och den förda regeringspolitiken är alltför ofta en kompromiss när stora eftergifter görs till förmån för de nyliberala krafterna. Samtidigt vet vi att det Socialdemokratiska partiet är så mycket större än folket i kanslihuset och att den demokratiska socialismens värderingar är starkt rotade i arbetarrörelsen. ”Krav som frihet, jämlikhet och demokrati känner inga nationella eller etniska gränser. Uppdraget att verka för de mänskliga rättigheterna är för oss socialdemokrater lika självklart på den internationella arenan som här hemma.”

Kari Parman
Ordförande
Socialdemokraterna
Gnosjö

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook